2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης ''Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο'' (υποβολή υποψηφιοτήτων: 11/05/13 - 21/05/2013)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.

Main Menu