3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης "Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο" (υποβολή υποψηφιοτήτων: 25/05/13 - 04/06/2013)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.

 

Main Menu