Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό στο πλαίσιο του Υποέργου 1 (Β' Φάση) της Πράξης "Γραφείο Διασύνδεσης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου" (υποβολή υποψηφιοτήτων: 22/06/13 - 02/07/2013)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.

Main Menu