Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό - Έργο: Προηγμένες Υπηρεσίες Παρακολούθησης Ηλικιωμένων μέσω Δικτύων Αισθητήρων / ADVENT» (υποβολή: 19 - 29/10/2013)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ
Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ

Main Menu