Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό στο πλαίσιο του Υποέργου 8 των Πράξεων "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης" (υποβολή υποψηφιοτήτων: 07 - 17/12/2013)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ

Main Menu