Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό στο πλαίσιο του έργου "Διοικητική υποστήριξη και ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ" (υποβολή υποψηφιοτήτων: 20 - 30/12/2013)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος "πιέστε εδώ".


Για να κατεβάσετε την Αίτηση "πιέστε εδώ".

Main Menu