Προκήρυξη για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του ΕΑΠ για τα ακαδημαϊκά έτη 2014 - 2017

Εκτύπωση

Προκήρυξη


Πληροφοριακό Έντυπο


Θεματικές Ενότητες και Προγράμματα Σπουδών

 

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Μελών ΣΕΠ ακ. έτους 2014-2017