Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (υποβολή υποψηφιοτήτων: 22/02/14 - 04/03/2014)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ
Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.

Main Menu