Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό για την υποστήριξη των εργαστηρίων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, ακ. έτους 2013-2014 (υποβολή υποψηφιοτήτων: 01/04/14 - 11/04/2014)


Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ
Για να κατεβάσετε την Αίτηση πιέστε εδώ

Main Menu