Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «Ψηφιακή Ολοκλήρωση & Διασύνδεση Βιβλιοθήκης» (υποβολή υποψηφιοτήτων: 26/04/14 - 07/05/2014)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.
Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.

Main Menu