Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο του Έργου «Έρευνα για τον αναγνωστικό εγγραμματισμό» (υποβολή υποψηφιοτήτων: 26/04/14 - 07/05/2014)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.
Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.

Main Menu