Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» (υποβολή υποψηφιοτήτων: 26/04/14 - 07/05/2014)

Εκτύπωση

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.
Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.