Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» (υποβολή υποψηφιοτήτων: 02/06/14 - 13/06/2014)

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.
Κατεβάσετε την Πρόταση εδώ.

Main Menu