Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» (υποβολή υποψηφιοτήτων: 31/05/14 - 11/06/2014)

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ

Κατεβάσετε την Πρόταση εδώ

 

Main Menu