Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 [ΠΕ10] της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» (υποβολή υποψηφιοτήτων: 17 - 27/06/2014)

 

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.
Κατεβάσετε την Πρόταση εδώ.

Main Menu