Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Πολιτική Ανάλυση στο Σύγχρονο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Γίγνεσθαι» (ΔΠΜ50)

Εκτύπωση

Δείτε την προκήρυξη εδώ
Κατεβάστε την αίτηση εδώ