Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμός της Ισπανίας» (ΙΣΠ22)

Δείτε την προκήρυξη εδώ
Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Main Menu