Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας» (ΕΠΟ21)

Δείτε την προκήρυξη εδώ
Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Main Menu