Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της Σχολής Θετικών επιστημών & Τεχνολογίας στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δεδομένων» (ΠΛΣ60)

Δείτε την προκήρυξη εδώ
Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Main Menu