Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών στη βαθμίδα Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» (ΕΚΠ65)

Δείτε την προκήρυξη εδώ
Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Main Menu