Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο του Πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΕΑΠ» (υποβολή υποψηφιοτήτων: 02 - 12/08/2014)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «πιέστε εδώ».

 

Για να κατεβάσετε την Πρόταση «πιέστε εδώ».

Main Menu