Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» - Υποέργο 1 (υποβολή υποψηφιοτήτων: 19 - 29/08/2014)

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.
Κατεβάσετε την Πρόταση εδώ.

Main Menu