Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάπτυξη «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαδραστικών Κέντρων Πληροφόρησης» στο πλαίσιο της Πράξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο»

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ.

 

 

Δείτε τη διόρθωση στην υπ'αριθμ. 11/2014 διακήρυξη εδώ.

Main Menu