Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» - Υποέργο 5 (υποβολή υποψηφιοτήτων: 21/11 - 01/12/2014)

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Κατεβάσετε εδώ την Πρόταση.

Main Menu