Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» - Υποέργο 1 (υποβολή υποψηφιοτήτων: 21/11 - 01/12/2014)

Εκτύπωση

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Κατεβάσετε εδώ την Πρόταση.