Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» - Υποέργο 5 (υποβολή υποψηφιοτήτων: 09/12 - 19/12/2014)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.

Main Menu