Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» - Υποέργο 4 (υποβολή υποψηφιοτήτων: 16 - 30/12/2014)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ
Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.

Main Menu