Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» - Υποέργο 1 (υποβολή υποψηφιοτήτων: 16 - 30/12/2014)

Εκτύπωση

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ
Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.