Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» - Υποέργο 4 (υποβολή υποψηφιοτήτων: 06 - 16/02/2015)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ
Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.

Main Menu