Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο των Πράξεων "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης." - Υποέργο 8 (υποβολή υποψηφιοτήτων: 17 - 27/02/2015)

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πιέστε εδώ.
Για να κατεβάσετε την Πρόταση πιέστε εδώ.

Main Menu