Προκήρυξης μίας θέσης καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη βαθμίδα "Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας" με γνωστικό αντικείμενο "Marketing I" (ΔΕΟ23)

Δείτε την Προκήρυξη εδώ.

Main Menu