Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη βαθμίδα Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης» (ΔΕΟ10)

Εκτύπωση

Δείτε την Προκήρυξη