Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ223 «Πρόγραμμα Δράσης για τη Πρωτοβουλία του ΕΑΠ για την Εκπαίδευση Προσφύγων»

Υποβολή υποψηφιοτήτων: 21-27/09/2016

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση

Main Menu