2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ223 «Πρόγραμμα Δράσης για την Πρωτοβουλία του ΕΑΠ για την Εκπαίδευση των Προσφύγων

Στο πλαίσιο του έργου PRESS του ΕΑΠ για την εκπαίδευση και υποστήριξη των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα προκηρύσσονται 21 θέσεις εργασίας, οι οποίες αφορούν ποικίλες ειδικότητες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα την περίοδο 23/11/2016 - 02/12/2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Δείτε την Αίτηση εδώ.

Main Menu