Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ

Υποβολή υποψηφιοτήτων: 06-15/12/2016

Πρόσκληση

Αίτηση

 

 

Main Menu