Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών σε άτομα προσφυγικής καταγωγής, στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση & Υποστήριξη Προσφύγων-PRESS» (κωδικός: Φκ223)

Υποβολή υποψηφιοτήτων: 14-23/12/2016

Πρόσκληση

Έντυπο πρότασης

Main Menu