Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.Ν.Ε.Π.Σ. [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών]»/2η διαδικασία

Εκτύπωση

Υποβολή υποψηφιοτήτων: 20-30/05/2017

Πρόσκληση

Αίτηση