Φοιτητικό Event beEager υπό την αιγίδα του PatrasIQ & της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Με προτροπή του ComVoS Patras  δημιουργείται το "Be Eager", ένα event με σκοπό να ενώσει  τους φοιτητές με τον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Καθώς οι νέοι είναι δημιουργικοί μέσα από αυτή την εκδήλωση θα τους δοθεί η ευκαιρία ξετυλίξουν τις ικανότητές τους και να καινοτομήσουν. Μια πρωτότυπη ιδέα γίνεται start up επιχείρηση με τη σωστή καθοδήγηση.

Πρόγραμμα: 

28/3/2017:

Θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από ακαδημαϊκούς καθηγητές και επιχειρηματίες ώστε να εγκλιματίσουν τους φοιτητές και να τους παρέχουν τις κατάλληλες γνώσεις και να μοιραστούν εμπειρίες μαζί τους. Ταυτόχρονα θα υπάρξει soft skills training από πιστοποιημένους φοιτητές για να υπάρξει η κατάλληλη εκπαίδευση που αποσκοπεί στη διεξαγωγή της επομένης ημέρας.

29/3/2017:

Οι φοιτητές θα χωριστούν σε ομάδες ώστε να δημιουργήσουν μια εικονική επιχείρηση με βάση μια δική τους ιδέα και έπειτα θα την παρουσιάσουν στους ομιλητές της προηγούμενης ημέρας με σκοπό να επιλεχθούν οι τρεις καλύτερες και να παρουσιαστούν στο event του Patras IQ τις ημερομηνίες 7-9 Μαρτίου.

Η αναλυτικήπαρουσίαση του event εδώ

Main Menu