Ανακοίνωση Συνεδρίου "Καλές Εκπαιδευτικές Πρακτικές : Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα"

Αθήνα, Μαράσλειο Διδασκαλείο, 23-25 Ιουνίου 2017

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, πρόεδρος της οποίας είναι ο καθηγητής του ΕΑΠ Αλέξης Κόκκος, διοργανώνει το 6ο Επιστημονικό Συνέδριό της με θέμα: Καλές Εκπαιδευτικές Πρακτικές: Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα.  Ο βασικός κορμός των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής και των εισηγητών του Συνεδρίου αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και Καθηγητές- Συμβούλους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Main Menu