5ο Συνέδριο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»

Στις 14 και 15 Ιουλίου 2017 η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και το pelop.gr διοργανώνουν το 5ο Συνέδριο με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ».

Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για τη Δυτική Ελλάδα, η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και η εκ του σύνεγγυς επαφή όσων σχεδιάζουν, υλοποιούν, ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή μας.

Το αναπτυξιακό Συνέδριο της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και του pelop.gr αποτελεί τη σπουδαιότερη ετήσια συνάντηση επιχειρηματικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων με θέμα τις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Ελλάδας. Ειδικά φέτος με συμμετοχή 8 Υπουργών και αλλαγές στο οργανωτικό μέρος, φιλοδοξεί σε ένα υψηλό επίπεδο διοργάνωσης αντίστοιχο των ομιλητών.

Εκ μέρους του ΕΑΠ συμμετέχει ως ομιλήτρια η Αντιπρόεδρος Τομέα Έρευνας και Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΑΠ, Καθηγήτρια κ. Άννα Ρούσου στη συνεδρία «Το οικοσύστημα των Νεοφυών Επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα- Ας Δημιουργήσουμε το Μέλλον που Θέλουμε» το Σάββατο 15/7/2017 και ώρα 15:30  στο Ξενοδοχείο Porto Rio Hotel στην Πάτρα.

Μπορείτε να δείτε την αφίσα εδώ.

Main Menu