Στο 5ο Συνέδριο με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» η Αντιπρόεδρος Τομέα Έρευνας και Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΑΠ

Στις 14 και 15 Ιουλίου 2017 η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και το pelop.gr διοργάνωσε το 5ο Συνέδριο με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ».

Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για τη Δυτική Ελλάδα, η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και η εκ του σύνεγγυς επαφή όσων σχεδιάζουν, υλοποιούν, ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή μας.

H Αντιπρόεδρος Τομέα Έρευνας και Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΑΠ, Καθηγήτρια κ. Άννα Ρούσου παρευρέθηκε στη συνεδρία «Το οικοσύστημα των Νεοφυών Επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα- Ας Δημιουργήσουμε το Μέλλον που Θέλουμε», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15/7/2017.

Σκοπός της συνεδρίας ήταν η παρουσίαση του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα και πώς μπορεί αυτό να καταστεί βιώσιμο και αυτοτροφοδοτούμενο. Οι νέοι επιχειρηματίες καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε ένα εξαιρετικά εχθρικό και αφιλόξενο οικονομικό περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς και των μέτρων ελέγχου κεφαλαίων (capital control) η πρόσβαση στην χρηματοδότηση είναι εξαιρετικά προβληματική. Η παροχή εγγυήσεων και πίστωσης, οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως τα ιδιωτικά και επιχειρηματικά κεφάλαια, αποτελούν προτεραιότητα. Μια σειρά από πρωτοβουλίες και φορείς στην Δυτική Ελλάδα έρχονται να αναδείξουν τον ηγετικό ρόλο που μπορεί να αναλάβει η περιφέρεια στην ποιοτική επιχειρηματικότητα: Η Patras IQ, μία έκθεση μεταφοράς τεχνογνωσίας που μετράει 4 χρόνια ζωής και στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, το οποίο υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις πάνω από 15 χρόνια και αυτή τη στιγμή αποτελεί στέγη 24 εταιριών· αλλά και το Orange Grove Patras ο νέος Incubator που μετρά μόνο λίγους μήνες ζωής αλλά έχει ήδη υποδεχτεί τα πρώτα 8 start ups.

Στην συνεδρία συμμετείχαν η Γεν. Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Ματρώνα (Πατρίσια) Κυπριανίδου, η Βουλευτής Αχαΐας τ. Αναπλ. Υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Σία Αναγνωστοπούλου, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη Άννα Διαμαντοπούλου, Ο Γεν. Γραμματέας του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Τσούμπελης, ο Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος Attica Bank Αθανάσιος Τσάδαρης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Επιστημονικού Πάρκου Πατρών Βασίλης Αναστασόπουλος, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής PatrasIQ και Αν. Πρυτάνεως Πανεπιστημίου Πατρών Δημοσθένης Πολύζος, ο Γεώργιος Μελισσαρόπουλος FounderFibair / CuratorOpenCoffeePatras, ο Γιάννης Κανελλόπουλος Συνιδρυτής Orange Grove Patras και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικού Ταμείου Επιχ. & Ανάπτυξης Α.Ε. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος.

Η κ. Ρούσσου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πως τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία καινοτόμας επιχειρηματικής κουλτούρας και πιο συγκεκριμένα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμβάλει με τη διαθεσιμότητα εκπαίδευσης και τις δυνατότητες ενίσχυσης στοχευμένων δεξιοτήτων μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα τη δημιουργία αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού με ικανούς αποφοίτους.

5o anapt sm

Main Menu