Πρόγραμμα ενδυνάμωσης νέων γυναικών Womentors

 

Το ίδρυμα Λαμπράκη και η οργάνωση Αποστολή Άνθρωπος, θέτουν υπόψιν την Ακαδημαϊκής κοινότητας το πρόγραμμα ενδυνάμωσης νέων γυναικών Womentors.

To πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες γυναίκες 18-35 ετών και έχει σαν στόχο την πολύπλευρη ενδυνάμωσή τους μέσω εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για μεγαλύτερη συμμετοχή, λήψη αποφάσεων, δύναμη και δράση, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους, σε σχέση με την οικονομική τους δραστηριότητα, το δημόσιο/πολιτικό χώρο που έχουν στη διάθεσή τους, την εναρμόνιση του επαγγελματικού με τον οικογενειακό/προσωπικό χρόνο, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην εργασία και σε όλους τους τομείς της ζωής και την υγεία τους.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ως απάντηση σε υπαρκτές και στατιστικά διατυπωμένες διακρίσεις που υπόκεινται οι γυναίκες στη χώρα μας.

Για να δείτε την επιστολή προς τα Μέλη ΔΕΠ, πιέστε εδώ.
Για να δείτε την επιστολή προς τις φοιτήτριες, πιέστε εδώ.

 

Main Menu