Εντατικό σεμινάριο μεθοδολογίας PRESS

O Eπιστημονικός Υπεύθυνος, Γιώργος Ανδρουλάκης, και η ομάδα συντονισμού του έργου PRESS για την εκπαίδευση και υποστήριξη των προσφύγων πραγματοποίησαν σεμινάριο για την ερευνητική ομάδα του έργου με σκοπό την ειδική επί της μεθοδολογίας της έρευνας περαιτέρω επιμόρφωσή της στις 10 Μαρτίου 2017 στο παράρτημα του Ε.Α.Π. στην Αθήνα.

Προσκεκλημένος ήταν ο ειδικός πάνω στο θέμα Richard Fay (Lecturer in Education, Universityof Μanchester) ενώ με ανακοίνωσή του συμμετείχε και ο Γιώργος Ανδρουλάκης (Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντιπρόεδρος ΕΑΠ). Οι ομιλητές ανέπτυξαν μεθοδολογικά ζητήματα που άπτονται της επεξεργασίας των ερευνητικών δεδομένων που προκύπτουν από την επιτόπια έρευνα στον τομέα εκπαίδευσης των προσφύγων καθώς και της μετουσίωσης των δεδομένων αυτών σε προτάσεις για τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων του έργου PRESS.

Επιπλέον, η ομάδα συντονισμού και η ερευνητική ομάδα παρακολούθησαν δύο εξειδικευμένα εργαστήρια, εκ των οποίων το ένα διεξήχθη από τον Γιώργο Ανδρουλάκη και αφορούσε στην επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων της επιτόπιας έρευνας και τη σύνδεσή τους με τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων του έργου PRESS, ενώ το δεύτερο διεξήχθη από τον Richard Fay και αφορούσε τη μεθοδολογία της έρευνας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του δεύτερου εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες συνδέθηκαν με τηλεδιάσκεψη με την υποψήφια διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης και ειδική για το θέμα της εκπαίδευσης των γλωσσών, Maria GraziaImperiale, η οποία επικεντρώθηκε στην πρόσφατη ερευνητική εμπειρία της πάνω στην εκπαίδευση προσφύγων στη Μέση Ανατολή.

Η ομάδα συντονισμού εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τους προσκεκλημένους ομιλητές και την ερευνητική ομάδα για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο και τη συμβολή τους στην επιστημονική συζήτηση για την εκπαίδευση των προσφύγων.  

Methodology Seminar

Προγραμμα

Main Menu