Διάλεξη του Professor Dr. Peter Schröder

 

Διάλεξη του Professor Dr. Peter Schröder, Helmholtz Zentrum Muenchen, Center for Environment and Health, Neuherberg, Germany , θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Erasmus την Τρίτη  18/09/2018 και ώρες 12:00 – 15:00 
με θέματα:  

  • Phytoremediation of organic micropollutants and pharmaceuticals
  • Phytoremediation in mixed pollution scenarios: organic xenobiotics and heavy metals 

Οι διαλέξεις του Καθηγητή Peter Shroder θα πραγματοποιηθούν  στην αίθουσα ΠΓ01 στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΕΑΠ, Αριστοτέλους 18, Περιβόλα, Πάτρα. 

Η παρουσιά σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα

Main Menu