Πρόγραμμα EKFI: Ανταλλαγή γνώσεων με στόχο την καινοτομία, με τη συμμετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

ekfi logo 

Καθημερινά διενεργούνται διαρθρωτικές αλλαγές σε τομείς της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, όπως στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στην οπτική επικοινωνία, στις Γραφικές Τέχνες, στην εκτύπωση και τις εκδόσεις, στις τέχνες, στο σχεδιασμό και τη διαφήμιση. Ακόμα και λειτουργίες σχετικές με το διαδίκτυο, τη φωτογραφία και τον κινηματογράφο αλλάζουν ταχύτατα, επομένως και το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να αλλάζει και να προσαρμόζεται ανάλογα.

Στόχος του έργου EKFI είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής μαθησιακού υλικού που θα διευκολύνει τις εκπαιδευτικές μεθόδους, και θα προάγει την έρευνα μέσω της χαρτογράφησης των αναγκών των χρηστών και την αντιστοίχιση τους με υπάρχουσες τεχνικές. Η διαδικτυακή πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες-στόχους του έργου όπως Ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΜΜΕ κ.α.

Μέσω της ανάπτυξης ειδικής πλατφόρμας ανταλλαγής μαθησιακού υλικού θα δημιουργηθεί αρχικά μια βάση δεδομένων με υλικό μάθησης / έρευνας που ήδη υπάρχει σε άλλα αποθετήρια. Στη συνέχεια το υλικό αυτό θα μεταφορτωθεί σε ειδική πλατφόρμα (O1–Web based Exchange platform learning material & research reports and material). Η διαδικασία θα υποστηριχθεί από την εφαρμογή εισαγωγής (O2–Intake application) όπου θα γίνει η περιγραφή του μαθησιακού / ερευνητικού υλικού, και θα ελεγχθεί αν πληροί τα εκπαιδευτικά πρότυπα για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή. Ο μηχανισμός αναζήτησης (O4-Search robot) θα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να χαρτογραφήσει τις ζητούμενες εκπαιδευτικές ανάγκες και να τις ταιριάξει τις με λειτουργικές μονάδες μάθησης / έρευνας. Η λήψη του υλικού θα χρησιμοποιεί την εφαρμογή αγοράς του συστήματος Barter (O3–Barter system Purchase tool). Πρόκειται για ένα σύστημα ανταλλαγής όπου τα αγαθά ανταλλάσσονται απευθείας για άλλα αγαθά χωρίς τη χρήση χρημάτων, ως μέσο ανταλλαγής.

Το έργο EFKI συντονίζεται από την εταιρία Stivako ( Ολλανδία) και υλοποιείται με την συμμετοχή των παρακάτω εταίρων:

• Artevelde Hogeschool (Βέλγιο)
• Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα)
• Tallinn Polytechnic School (Εστονία)
• Muldis (Ολλανδία)
• Fundació Privada Indústries Gràfiques - Escola Antoni Algueró (Ισπανία)

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + / KA2.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ στις αρχές του Δεκεμβρίου 2018. Εκπρόσωποι των έξι εταίρων του έργου συμμετείχαν στη συνάντηση που έγινε στα γραφεία της εταιρίας STIVAKO, στο Schiphol-Rijk.
Στα πλαίσια της σωστής εκτέλεσης του πολυεθνικού έργου, την πρώτη ημέρα ο Frank den Hartog (Stivako) κατεύθυνε τη συζήτηση και την παρουσίαση για τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος καθώς και την ομάδα εργασίας. Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης η συζήτηση επικεντρώθηκε στα πακέτα εργασίας του έργου, και ζητήματα σχετικά με το αρχικό σχεδιασμό και τις απαραίτητες συμπληρωματικές δραστηριότητες για την οργάνωση της επόμενης συνάντησης που θα γίνει το Μάιο του 2019 στην Ελλάδα.

Συνεχής ενημέρωση και πληροφορίες για το περιεχόμενο και την πορεία υλοποίησης του έργου θα ειναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.ekfi-project.com

 

banner ekfi

Main Menu