ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ PRESS ΤΟΥ ΕΑΠ

Μια ακόμη σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: η Δράση 18 (Άτυπη και Μη-Τυπική Εκπαίδευση με Γυναίκες με Προσφυγικό Υπόβαθρο) του έργου PRESS τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2017!

Το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» (European Language Label) συνιστά μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της πολυγλωσσίας, αποσκοπεί στη συνολική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον τομέα των γλωσσών σε ολόκληρη την Ευρώπη και απονέμεται σε φορείς που επιτυγχάνουν να αναπτύξουν εργαλεία και να εφαρμόσουν μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές και να υιοθετηθούν σε γλωσσικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά που αναπτύχθηκαν.

Το έργο PRESS αποτέλεσε μια πρωτοβουλία του ΕΑΠ, διήρκεσε 19 μήνες (Ιούνιος 2016 έως Δεκέμβριο 2017), συγκροτήθηκε από 24 διακριτές αλλά αλληλοεπηρεαζόμενες Δράσεις, απασχόλησε 100 έμμισθους και άλλους τόσους άμισθους συνεργάτες και είχε άμεσο αντίκτυπο σε 17.500 πρόσωπα. Αποτέλεσε την πρώτη στον ελλαδικό χώρο ολιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης ανθρώπων με προσφυγική εμπειρία, με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, όλες βασισμένες σε πρωτογενή, διεπιστημονική έρευνα. Τα αποτελέσματα του έργου είναι προσβάσιμα στην online εργαλειοθήκη: http://press-project.eap.gr/toolkit.

Η Δράση 18 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στη Λέσβο και την Αττική, σε συνεργατική βάση, με συμμετοχή γυναικών προσφύγων σε όλα τα στάδιά της. Στόχος της ήταν η δημιουργία χώρων γλωσσικής ευεξίας με ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιοποίηση του γλωσσικού ρεπερτορίου των συμμετεχουσών.

Η τελετή απονομής του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών 2017 πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο στις 10 Ιουνίου 2019 και το βραβείο παρέλαβε από τον Πρόεδρο του ΙΚΥ, Ομότιμο Καθηγητή Κυριάκο Αθανασίου, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου PRESS Γιώργος Ανδρουλάκης, πρώην Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων του ΕΑΠ.

 

ELL 2017 Nafplio 2

 

Main Menu