Ημερίδα ΕΕΟΙ "Αγροτικές δομές και μετασχηματισμοί στην Ελληνική Ύπαιθρο 1820-1980"

 

stories 0563 1270

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων μορφών ακαδημαϊκής συνέργειας της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας, η «Ομάδα Αγροτικής Ιστορίας» οργανώνει την πρώτη της ημερίδα εργασίας με τίτλο: Αγροτικές δομές και μετασχηματισμοί στην Ελληνική Ύπαιθρο 1820-1980 την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019ώρα 15:30-21:00, στην αίθουσα συνεδρίων (3ος όρ.) του κτιρίου διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου (Τζώρτζ 4, πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα)

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Main Menu