Υπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΓΕΓΚΑΔ και ΕΑΠ.

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, υπέγραψαν την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019, η Γενική Γραμματέας ΓΕΓΚΑΔ Αναστασία Ξεπαπαδέα και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης.

Το πρωτόκολλο προβλέπει την από κοινού ανάληψη δράσης, όπως ημερίδες, επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης με κεντρικό άξονα το ΠΜΣ «Ποινικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς του Οικονομικού και του Οργανωμένου Εγκλήματος».

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η αμοιβαία ανταλλαγή δεδομένων κατάλληλων προς αξιοποίηση σε επιστημονικές έρευνες, στην ποιοτική και ποσοτική μέτρηση και στον σχεδιασμό πολιτικής σχετικά με το φαινόμενο της διαφθοράς, του οικονομικού και οργανωμένου εγκλήματος και της απάτης κατά των συμφερόντων της Ε.Ε., με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απορρήτων και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Και επίσης, συμφωνήθηκε η παροχή της δυνατότητας και η διευκόλυνση προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΜΠΣ, να εξοικειωθούν στην πράξη με τα αντικείμενα της ΓΕΓΚΑΔ και ταυτόχρονα, να συνδράμουν το έργο της, με την μορφή εκπόνησης μικρής έκτασης ερευνών, εργασιών, μελετών ή πρακτικής άσκησης ή οποιαδήποτε άλλης συνδρομής συμφωνηθεί, κατά περίπτωση και σε ζητήματα που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της ΓΕΓΚΑΔ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Απάτης.

IMG γεγκαδ

Main Menu