Τρίτη συνάντηση του έργου EKFI στη Γάνδη, Βέλγιο: Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με στόχο την καινοτομία

 

erasmus1

 

Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο με τη συμμετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου – ΜΠΣ Γραφικές Τέχνες-Πολυμέσα

===========================================================================

Δελτίο Τύπου 3/09-10-2019: Τρίτη συνάντηση του έργου EKFIστη Γάνδη, Βέλγιο:

Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με στόχο την καινοτομία

 

Η τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου EKFI διοργανώθηκε στη Γάνδη,  Βέλγιο στις 3 και 4 Οκτωβρίου. Apό την πλευρά του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρόντες ήταν ο Αναστάσιος Πολίτης, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, Γεράσιμος Βονιτσάνος, υπεύθυνος ανάπτυξης του έργου και Δημήτριος Ζευγώλης υπεύθυνος διαχείρισης του έργου.

Τα κύρια θέματα της συνάντησης ήταν τα ακόλουθα:

• Παρουσίαση της οριστικής έκθεσης για τα αποτελέσματα της έρευνας σε κάθε χώρα,

• Παρουσίαση και συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή αγοράς του συστήματος 03 BartersystemPurchasetool

• Παρουσίαση της πρώτης έκδοσης της πλατφόρμας EKFI,

• Παρουσίαση και συζήτηση σχετικά με το οριστικό περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων του μαθησιακού υλικού καθώς και των μεταδεδομένων (metadata) που θα αφορούν το περιεχόμενο – μαθησιακό υλικό (πεδίο 02-Intakeapplication).

• Θέματα σχετικά με την παρουσίαση των πορισμάτων της έρευνας στο πλαίσιο του έργου.

Οι εκπρόσωποι του έργου από το πανεπιστήμιο Arteveldehs παρουσίασαν πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Barter που θα αναπτυχθεί για την φιλοσοφία ανταλλαγών. Επιπλέον ιδέες και εμπειρίες συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους εμπειρογνώμονες από το Βέλγιο όπου παρουσιάστηκαν αρκετές εφαρμογές του συστήματος ανταλλαγών Barter  με σκοπό την αξιολόγηση τους για την επιλογή της καταλληλότερης εφαρμογής για το έργο.

 

erasmus2

Εικόνα 1: Η 3η συνάντηση και συνεδρίαση των εταίρων του έργου στο Πανεπιστήμιο Artevelde, Γάνδη. O A. Πολίτης παρουσιάζει τα πεδία των μεταδεδομένων (metadata) που θα χρησιμοποιηθούν στην πλατφόρμα παράθεσης του μαθησιακού υλικού

 

Στόχος του έργου EKFI:

Στόχος του έργου EKFI είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής μαθησιακού υλικού που θα διευκολύνει τις εκπαιδευτικές μεθόδους, και θα προάγει την έρευνα μέσω της χαρτογράφησης των αναγκών των χρηστών και την αντιστοίχιση τους με τις υφιστάμενες τεχνικές αλλά και τις γνώσεις και δεξιότητες των ανθρώπων που σπουδάζουν ή εργάζονται στα πεδία αυτά.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες-στόχους του έργου όπως Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση, προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων, προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης καθώς και από επαγγελματικούς φορείς αλλά και από τα επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.

Το έργο EFKI συντονίζεται από την εταιρεία Stivako (Ολλανδία) και υλοποιείται με την συμμετοχή των παρακάτω εταίρων:

  • Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ArteveldeHogeschool (Βέλγιο)
  • Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα) με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα
  • Η επαγγελματική Σχολή Γραφικών Τεχνών Tallinn Polytechnic School (Εσθονία)
  • Η εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής Muldis (Ολλανδία)
  • Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων Fundació PrivadaIndústriesGràfiques - EscolaAntoniAlgueró (Καταλωνία, Ισπανία)

 

erasmus3

Εικόνα 2: Οι συμμετέχοντες-partners του έργου EKFI μαζί με τους εμπειρογνώμονες που παρουσίασαν τις εφαρμογές του συστήματος ανταλλαγών Barter.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το EKFI, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.ekfi-project.com

 

Main Menu