Ημερίδα διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου DCDS – Σύστημα Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων

Εκτύπωση

 

Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνει ημερίδα διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου DCDS – Σύστημα Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων.

Επιπλέον, στο τέλος της ημερίδας θα λάβει χώρα και η τελετή απονομής των πιστοποιητικών των συμμετεχόντων στην πιλοτική δράση κατάρτισης του DCDS.

 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58, Τ.Κ. 26221  στην Πάτρα τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019, 17:30 – 20:00.

 

Η ψηφιακή ικανότητα, ως αποτέλεσμα της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων, είναι πια ουσιώδης για τη καθημερινότητα, τη μάθηση, την εργασία, την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία αλλά και την επιχειρηματικότητα. Ως οριζόντια ικανότητα, μας βοηθάει να κατακτήσουμε άλλες βασικές ικανότητες, όπως της επικοινωνίας, γλωσσικές δεξιότητες, βασικές ή ειδικές δεξιότητες απασχόλησης.

Τα μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων που οδηγούν σε ψηφιακή ικανότητα βάση του προτύπου DigComp (Ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες), αποτέλεσαν τη 1η εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου στην Ελλάδα.

Ιστότοπος έργου: dcds-project.eu       Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης: digitalcompetences.eu  

Το έργο συντονίζει η ALL DIGITAL στις Βρυξέλλες, και η μεθοδολογία & πλατφόρμα υλοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα DAISSy (ΕΑΠ) (http://daissy.eap.gr/el/).

 

Λίγα λόγια για το έργο:

Το έργο αφορούσε εκπαίδευση για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων (δεξιότητες οδηγούν σε ικανότητα) και  πιλοτική εφαρμογή μέσω πλατφόρμας εκμάθησης. 

Τι είναι το DigComp;

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακής Ικανότητας για τους Πολίτες, γνωστό ως DigComp, σκιαγραφεί πέντε τομείς βάσει των οποίων προσδιορίζεται ποιος είναι “ψηφιακά ικανός”: Επεξεργασία Πληροφοριών, Επικοινωνία, Δημιουργία Περιεχομένου, Ασφάλεια και Επίλυση Προβλημάτων.

Καινοτόμα εκπαίδευση

Το DCDS είναι ένα ολοκληρωμένο αρθρωτό σύστημα κατάρτισης και αξιολόγησης ψηφιακών δεξιοτήτων, συμβατό με το DigComp, που εστιάζει στη βελτίωση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων.

Η διαδικασία κατάρτισης περιλάμβανε καινοτόμα εργαλεία αυτό-αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου, προκειμένου να επιλέξει τα μαθησιακά μονοπάτια, και άρα τα μαθήματα που χρειαζόταν για να πετύχει τους στόχους του. Η εκπαίδευση συνδύασε διαλέξεις στην τάξη και εργαστήρια με εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση του περιβάλλοντος ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων DCDE.

Οι διαδικασία ολοκληρώθηκε με τεστ αξιολόγησης που έγιναν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι επιτυχόντες λαμβάνουν, πέρα από το πιστοποιητικό και κονκάρδα (badge) που μπορούν να χρησιμοποιούν τυπωμένη ως εικόνα στο βιογραφικό τους σημείωμα, ή αυτόματα σε βιογραφικά τύπου europass που επιβεβαιώνουν πανευρωπαϊκά το επίπεδο ψηφιακής ικανότητάς τους.

Χαρακτηριστικά Συστήματος Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων DCDS

Αναβάθμιση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες

Εφαρμογή του Πλαισίου Ψηφιακών Ικανοτήτων (DigComp) στην πράξη

Διαδικτυακό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων

Αξιοποίηση μεικτής προσέγγισης κατάρτισης (μέσω διαδικτύου, εκτός διαδικτύου, με φυσική παρουσία)

Ευέλικτες και προσωποποιημένες μαθησιακές διαδρομές για την ανάπτυξη ως και 21 ψηφιακών ικανοτήτων στο βασικό επίπεδο

Ένα διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον με χαρακτηριστικά παιγνιώδους μάθησης

Μαθησιακή υποστήριξη με φυσική παρουσία σε κέντρα ψηφιακών ικανοτήτων

Επικύρωση των νέο-αποκτηθέντων βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω open badges

Δείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης πιέζοντας εδώ